خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١۴٢٠*۴۴* ارائه می شود.

ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم این اقدام در راستای گسترش ارائه خدمات غیرحضوری در بستر تلفن همراه، کاهش مراجعات حضوری ذینفعان، کاهش هزینه ها و تسهیل و تسریع در خدمات مورد نیاز به منظور افزایش رضایت‌مندی، در حال حاضر سرویس های مشمول با دسته بندی های موضوعی استعلام، پرداخت حق بیمه، نوبت دهی مراکز درمانی و  اطلاع رسانی جهت ارائه خدمات از طریق بستر تلفن همراه (USSD) و با شماره گیری کد دستوری #١۴٢٠*۴۴* توسط دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی پیاده سازی گردیده است.

سرویس هایی که در حال حاضر توسط کد دستوری فوق ارائه می گردد، به شرح جدول ذیل می باشد:

 

اخبار حسابداری و حسابرسی
کد خبر:۹۰۹۳