بدون تردید بهره‌مندی از یک قانون منسجم با ضمانتهای اجرایی قوی در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی میکند. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالی و مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارساییهای این حوزه ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری میکند.

به جرات می توان گفت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‌‏های مهمی است که قانون مالیات‏های مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین الزامات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است.

بر اساس ماده 181 اصلاحیه قانون مالیات‏‌های مستقیم به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود

بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود اعزام نماید.

از دیگر الزام های اجرایی در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مواد 274 تا 282 هستند که به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده و مجازات های شامل:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال،

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال

– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

را برای متخلفین مالیاتی و فراریان مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین ماده (277) این قانون بیان کرده که مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8178

Print Friendly