لیست انواع حق بیمه در تامین اجتماعی و میزان درصد پرداخت به همراه تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت

http://uupload.ir/files/eww2_960213.jpg

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۷۶۴