در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترلهاي داخلی براي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ 23/11/1391 شامل 14 ماده و 2 تبصره به تصویب هیئت مـدیره سـازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب، لازمالاجراست.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

فایل : pdf

کد خبر:8102

Print Friendly