ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
اخراج بیمه شده توسط کارفرما
از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.

✔️ مثال: اگر بیمه شده تا امروز (٢٨ خرداد) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(٢٩ خرداد) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ٢٨ روز می باشد.
اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.

تذکر : در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.

 

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ تامین
کد خبر:۸۸۴۴