جناب آقای دکتر غلامرضا کردستانینام و نام خانوادگی : آقای دکتر غلامرضا کردستانی

سوابق تحصیلی :

– دکتری تخصصی حسابداری – دانشگاه تهران – تهران – ایران – سال 1383
– فوق لیسانس حسابداری – دانشگاه تربیت مدرس – تهران – ایران – سال 1375
– لیسانس حسابداری – دانشگاه فردوس – مشهد – ایران – سال 1371

 آدرس پست الکترونیک : gkordestani. @yahoo.com 

برای مشاهده فهرست مقالات اینجا کلیک نمایید.