رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقررات و ضوابط اجرایی دارایی‌های مستهلک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب وزیر اقتصاد رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

سید کامل تقوی نژاد ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴,۰۴.۳۱) را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه خطاب به مخاطبین/ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره کل امور مالیاتی استان ها اعلام کرد: به پیوست متن ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی ­های استهلاک­ پذیر (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات ­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴,۰۴.۳۱) که بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۰۴ سازمان متبوع و طی نامه شماره ۱۶۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۰۴ دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می­ گردد.

ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر:

موسسات مجاز هستند که دارایی­ های استهلاک ­پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در این جدول مستهلک کنند، مشروط به اینکه فهرست دارایی­ های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات می­ توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­ های استهلاک پذیر، دارایی­ های تحصیل و خریداری شده قبل از سال ۱۳۹۵ خود را با رعایت مفاد مقررات ماده ۱۹ اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ­ های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ اقتصاد آنلاین

کد خبر:۸۷۸۶