استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۸ برای دوره های حسابداری که از ابتدای سال ۲۰۰۹ یا پس از آن آغاز می شود، الزامی است. ضمنا اولین استانداردی است که پس از اجرا مورد بررسی قرار گرفت؛ و در سال ۲۰۱۳ اصلاحات بعدی ارائه شد.

هدف استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۸ تحت عنوان اصل بنیادی بیان شده است که طبق آن واحد تجاری باید اطلاعاتی را افشاء کند که به استفاده کنندگان صورتهای مالی در ارزیابی ماهیت و آثار مالی فعالیتهای تجاری که به اشتغال دارد و محیط اقتصادی که در آن فعالیت می کند کمک نماید.

افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی، محصولات و خدمات، مناطق جغرافیایی محل فعالیت و مشتریان اصلی واحد تجاری، استفاده کنندگان را قادر میسازد تا فعالیتهای تجاری ومحیطی را که واحد تجاری در آن فعالیت می کند، ارزیابی نماید.

 این استاندارد عموما برای واحدهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کاربرد دارد.

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۶۶۲