با عنایت به اجرای قانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت درج شناسه کالا/خدمت در صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان محترم مالیاتی و پیرو نامه شماره ۲۶۸/۵۷۴۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ در خصوص اطلاع رسانی الزام درج شناسه کالا / خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی مطابق فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ که در نشانی stuffid.tax.gov.ir بارگذاری شده ، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تسهیل و تسریع در امر اجرای قانون پایانه  های فروشگاهی و سامانه مودیان و جلوگیری از سردرگمی مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد .

 

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/06/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۷۱