با عنایت به ضرورت صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان مطابق قواعد و استاندارد های اعلامی سازمان و با توجه به درخواست های مکرر مودیان و نظر به چالش ها و مشکلات مودیان در جریان ارسال صورتحساب های الکترونیکی صادر شده ایشان به سامانه مودیان و عدم ارسال برخی صورتحساب ها در موعد مقرر ، طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ کار گروه راهبری سامانه مودیان موضوع ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است ، سامانه مذکور برای صورتحساب های صادره تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ که در مهلت مقرر به سامانه مودیان ارسال نشده است تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در دسترس مودیان مورد اشاره قرار گرفته و صورتحساب های الکترونیکی ارسال شده توسط مودیان تا مهلت زمانی یاد شده ، به عنوان صورتحساب های ارسالی در موعد مقرر پذیرفته می شود .

با عنایت به موارد مطروحه ، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور رفاه و رفع مشکلات و چالش مودیان ، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد .

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/06/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.jpg

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۷۵