Image result for Life insuranceیکی از بیمه نامه‌هایی که توسط برخی از شرکت‌های بیمه صادر می‌شود، بیمه عمر مانده بدهکار است که در حقیقت ریسک ناشی از تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری را پوشش می‌دهد.

زمانی که افراد برای رفع نیازهای زندگی خود یا برای توسعه کسب و کارشان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات می گیرند، یکی از نگرانی های روزمره این افراد آن است که در صورت فوت، نحوه بازپرداخت تسهیلات آنها به شبکه بانکی چگونه خواهد بود و بازماندگان آنها چگونه امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت؟

برای این منظور برخی از شرکت ها، اقدام به صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار می کنند تا این نوع از مشکلات و نگرانی ها را در صورت فوت تسهیلات گیرنده از بانک ها در طول مدت بیمه نامه رفع کنند.

براین اساس، هر زمانی که فرد دارای این بیمه نامه در طول مدت وام خود فوت کند، شرکت بیمه بقیه اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده پرداخت می کند. همچنین از طرف دیگر موسسات اعتباری یا بانک ها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده بار دیگر به صندوق آنها مسترد شود، وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌کنند.

پوشش اصلی این بیمه نامه فوت در اثر حادثه است و پوشش های اختیاری آن نیز شامل افزایش سرمایه در صورت فوت در اثر حادثه و پرداخت غرامت از کارافتادگی بر اثر بیماری است که براساس آن فرد بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل، از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد؛ البته خرید این بیمه نامه هیچگونه الزام قانونی ندارد و افراد از روی اختیار می توانند نسبت به تهیه این بیمه نامه اقدام کنند.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / ایبنا

کد خبر:۹۰۱۱