سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به ادارات صمت استان‌ها موضوع تعلیق سیستمی کارت‌های بازرگانی دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد و اعطای زمان یک ماهه جهت رفع تعهد ارزی را ابلاغ کرد.

به منظور کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد است به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با زمان یک ماهه در صورتی که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌گردد که اولین مرحله از تعلیق کارتها از هفته گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.

بنابر ابن خواهشمند است موضوع به کلیه صادرکنندگان آن استان اطلاع رسانی گردد. فرایند رفع تعلیق کارت این اشخاص می‌بایست از طریق ادارات کل صمت استانی صورت پذیرد بدین صورت که پس از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰٪ در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی می‌بایست توسط آن اداره کل در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدی نرخ بازگشت ارز ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام گردد.

لازم به ذکر است رفع تعلیق کارت بازرگانی توسط ادارات کل صمت استانی برای این گونه افراد، الزاماً می‌بایست پس از احراز شرایط ذکر شده در این نامه صورت پذیرد و هر گونه اقدام به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و با استناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان و یا شورای تأمین استان ممنوع است.

ارائه مهلت بیشتر جهت بازگشت ارز به این اشخاص صرفاً در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع آئین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ج» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/09/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/09/1%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

منبع : خبرگزاری مهر

کد خبر : ۱۰۵۱۳