نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند ، پیرو نامه ۲۰۰/۱۱۸۴۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ در خصوص تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ، به موجب این نامه  تا پایان خرداد ماه سال جاری در بند (۲) نامه مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ اصلاح می گردد .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/07/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C.jpg

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۸۱