Image result for ‫جنرال موتورز‬‎کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد، شرکت جنرال موتورز جریمه‌ای بالغ بر یک میلیون دلار را برای اتهامات مربوط به عدم کفایت کنترل‌های داخلی حسابداری می‌پردازد.

ضعف در کنترل‌های داخلی حسابداری شرکت جنرال موتورز، تأثیرات بالقوه‌ای بر صورت‌های مالی داشته و مانع از ارزیابی مناسب صور‌ت‌های مالی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کنترل‌های داخلی حسابداری در شرکت جنرال موتورز، در توجه به‌موقع  به مواردی که منجر به زیان شده یا افشا‌ی مناسب و کافی این موارد قصور کرده است.

توجه به‌موقع  بر احتمال وقوع زیان و ارزیابی میزان نیاز به افشای آن،  هر دو از عوامل حیاتی هستند که باید در هنگام تهیه‌ی صورت‌های مالی در انطباق با اصول عمومی پذیرفته‌شده‌ی حسابداری آمریکا مد نظر قرار گیرند.

این شرکت بدون انکار یا پذیرش اتهامات وارد شده درباره‌ی نقض قانون بورس و اوراق بهادار آمریکا در زمینه‌ی برخورداری از یک سیستم کنترل داخلی حسابداری مناسب، علاوه بر موافقت به پرداخت جریمه، متعهد شده است تا به پیاده‌سازی و نگه‌داری  سیستم کنترل داخلی حسابداری مناسب مبادرت کند. گفتنی است، جنرال موتورز تولیدکننده‌ی خودرو و قطعات خودرو در ایالت میشیگان آمریکاست .

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۴۷۲