بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷، دولت مبلغ ۹۱۰ میلیارد تومان برای تشویق ماموران مالیاتی در جهت افزایش وصول مالیات در نظر گرفته است.

دولت در لایحه بودجه سال بعد مبلغ ۹۱۱ میلیارد تومان برای تشویق ماموران مالیاتی در جهت ارتقا و افزایش وصول مالیات در نظر گرفته است. مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای وزارت اقتصاد در سال ۹۷ در بودجه دولت حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان میباشد.

در صورت تصویب مجلس  وزارت اقتصاد ۵۰ میلیارد تومان نیز بابت نظارت بر بانکها و بیمه ها دریافت خواهد کرد.

 

جزئیات بودجه ۹۷ هزینه ۹۰۰ میلیاردی دولت برای تشویق ۳۷ هزار مامور مالیاتی

اخبار حسابداری و حسابرسی/
کد خبر:۹۱۲۴