سید مجتبی موسوی در گفت و گویی درباره میزان و مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اظهار کرد: مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط به میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنان بستگی دارد و این مدت برای بیمه‌شدگان مجرد حداکثر ٣۶ ماه و برای بیمه‌شدگان متأهل یا متکفل حداکثر ۵٠ ماه است.

وی با اشاره به افزایش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اظهار کرد:سازمان تأمین اجتماعی بنا بر تعهدات بیمه‌ای خود برای افرادی که دیگر مشغول به کار نیستند مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم افزود: افرادی که در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند هنگامی که به سر کار می‌روند باید با موضوع را به اطلاع شعبه مربوطه برسانند تا نسبت به قطع مقرری بیمه بیکاری آنان اقدام شوند.

موسوی تصریح کرد:افرادی که در صورت اشتغال به کار مجدد همچنان مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند و به شعبه مربوطه اشتغال خود را اعلام نکنند جریمه خواهند شد.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:7679