درحالی که در ۷ ماهه نخست سال جاری مالیات وصولی از اصناف با رشد ۱۵ درصدی رو به رو شده، حقوق بگیران ۵.۵ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.

بر اساس بررسی آمارهای عملکرد بودجه ۹۶ در هفت ماهه نخست سال جاری کارمندان بخش خصوصی و دولتی مجموعا ۵٫۵ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵ درصد رشد داشته است. بر این اساس تا مهر ماه سال جاری مالیات وصولی از اصناف حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۷ ماهه نخست سال قبل ۱۵درصد رشد داشته است.

گفتنی است کل منابع  حاصل مالیات بر درامد در ۷ماهه نخست سال جاری حدود ۹ هزار میلیارد تومان بوده که این درآمد نیز با رشد ۷درصدی مواجه شده است.

حقوق بگیران ۵.۵ هزار میلیارد تومان مالیات دادند

اخبار حسابداری و حسابرسی/
کد خبر:۹۱۴۱