در چه صورت کسورات سوابق شامل بیمه تامین اجتماعی می شود؟

آیا سابقه خدمت منقطع مستخدمی که در زمان اشتغال تا تاریخ بازنشستگی سابقه خدمت خود را ارایه نداده، پس از بازنشستگی یا فوت مستخدم حسب درخواست او یا وراث وظیفه بگیر از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است یا خیر؟

اگر کسورات سوابق به صندوق بازنشستگی واریز شود جزو سابقه محسوب می شود.

کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است:  آیا سابقه خدمت منقطع مستخدمی که در زمان اشتغال تا تاریخ بازنشستگی سابقه خدمت خود را ارایه نداده، پس از بازنشستگی یا فوت مستخدم حسب درخواست او یا وراث وظیفه بگیر از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است یا خیر؟

در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داده است: اگر احکام زمان اشتغال از بدو خدمت اصلاح و ما به‌التفاوت کسورات ناشی از اصلاح احکام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود، حسب درخواست مستخدم یا وراث وظیفه بگیر قابل احتساب خواهد بود.

اخبار حسابداری/خبرآنلاین

کد خبر:5445