یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده می باشد.

جهت دریافت دستورالعمل وراهنمای تکمیل فرم شکایت به شورای عالی مالیاتی اینجا کلیک کنید.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:7549