سید مجتبی موسوی با اعلام این خبر افزود: زنان خانه دار با احراز شرایط مربوطه از تاریخ 17 آذرماه 1387 در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد قرار گرفته و این قبیل از متقاضیان در صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی به صورت خود اظهاری با عنوان خانه دار و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: بر این اساس زنان خانه دار می توانند خود را بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد کنند و حق بیمه را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

موسوی با بیان اینکه حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد 45 سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست دو برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، تصریح کرد: چنانچه متقاضی در زمان درخواست دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، از اعمال شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان می توانند بیمه شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم اظهار داشت: در صورتی که متقاضیان بیمه زنان خانه دار، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند، چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360روز ویا بیشتر نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین360روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می گیرد.

موسوی گفت: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی حسب مورد با معرفی از سوی مراجع مذکور در صورتی که کمتر از 50 سال سن داشته باشند، در اجرای بند’ب’ ماده 11 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروههای خاص جامعه از تاریخ 21 اسفند 1389 با معافیت از پرداخت حق بیمه به میزان ده بیست و هفتم حق بیمه کامل(با نرخ 27درصد) بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که حق بیمه آن از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها تامین می شود، مشمول تعهدات قانونی مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.

اخبار حسابداری/تامین

کد خبر:5486