قوانین و بخشنامه و آیین نامه های اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم قبل و بعد از اصلاحیه منتشر شد.
این فایل که به همت آقای مهدی  غریب تهیه شده اینجا قابل دریافت است.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8226