نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (۵) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۶۲ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (۵) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌­باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده­ درصد (۱۰%)

۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۵- نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌­شود.

ارجاع موضوع معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۱ پزشکان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مردم در خانه ملت موضوع معافیت مالیاتی پزشکان، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین موضوع نرخ مالیات بر حقوق اعضای هیات علمی بالینی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ارجاع جزءهای الحاقی ۱ و ۲ بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در جزءهای الحاقی جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شدند، آمده بود؛

جزء الحاقی ۱- پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا حد دومیلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می باشند.

جزء الحاقی ۲- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (۱۰%) هستند

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی
نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

منبع : شناسنامه قانون

کد خبر : ۱۰۰۲۰