بخشی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکنون اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان انجام نداده اند ، در حالی که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستور العمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان بوده اند ، به استحضار می رساند ؛ عدم رعایت مقررات مذکور منجر به تحمیل جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان معادل ۱۰ % مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم حسب مورد ، عدم بهره مندی از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع تبصره ۲ ماده مذکور و عدم تقسیط بدهی های مالیاتی خواهد شد . بنابر این شایسته است جهت آگاهی و اجتناب از تحمیل آثار مالیاتی مربوط ، موضوع به طریق مقتضی اطلاع رسانی و پیگیری گردد .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/03/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۲۲