بعد از نهایی شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران برای سال ۹۶، بد نیست مروری بر سقف حقوق‌های ماهیانه معاف از مالیات در ۱۰ سال اخیر داشته باشیم.

سرانجام پس از نگرانی کارکنان غیردولتی از تبعیض در تعیین سقف معافیت مالیاتی در جریان بررسی بودجه سال آینده، میزان این معافیت برای تمام کارکنان دولتی و غیردولتی یکسان تعیین شد؛ به طوریکه با اصلاح تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۶، سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و بخش خصوصی، در آمد ۲۴۰ میلیون ریال در سال در نظر گرفته شد.

با این مصوبه، کارکنان دولتی و غیردولتی با درآمد ماهیانه تا سقف ۲ میلیون تومان از پرداخت معالیات معاف در سال آینده معاف می شوند و نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ ۲ میلیون تومان تا ۵ برابر آن، مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و به نسبت مازاد آن ۲۰ درصد است.

بررسی سقف معافیت مالیاتی در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۸۵ حقوق‌های تا سقف ۲۱۶ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف بودند که این میزان در سال ۹۰ به ۴۸۵ هزار تومان رسید و در سال آینده به ۲ میلیون تومان خواهد رسید.

سقف معافیت مالیاتی حقوق در ۱۰ سال گذشته

سال

سقف معافیت مالیاتی سالانه (ریال)

سقف معافیت مالیاتی ماهیانه (ریال)

۱۳۸۵

۲۵.۹۲۰.۰۰۰

۲.۱۶۰.۰۰۰

۱۳۸۶

۲۷.۲۴۰.۰۰۰

۲.۲۷۰.۰۰۰

۱۳۸۷

۲۹.۴۰۰.۰۰۰

۲.۴۵۰.۰۰۰

۱۳۸۸

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۱۶۶.۰۰۰

۱۳۸۹

۵۲.۵۰۰.۰۰۰

۴.۳۷۵.۰۰۰

۱۳۹۰

۵۸.۲۰۰.۰۰۰

۴.۸۵۰.۰۰۰

۱۳۹۱

۶۶.۰۰۰.۰۰۰

۵.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۹۲

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۸.۳۳۰.۰۰۰

۱۳۹۳

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۹۴

۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۹۵

۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۹۶

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف هستند:

۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود، بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند، نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

۴- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند، به شرط معامله متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وآزادگان.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / مهر

کد خبر:۸۶۴۱