نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی یا هزینه‌های غیرواقعی از سوی رئیس کل سازمان مالیاتی تعیین شد.

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی یا هزینه‌های غیرواقعی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی تعیین شد.

در این بخشنامه از سوی تقوی نژاد به ادارات مالیاتی آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در مورد حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیرواقعی بدین وسیله اعلام می‌دارد:

 

Image result for ‫نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در‬‎

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۴۲۶