با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی ، واردات طلا ، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از منشا ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد.

اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۱/۰۶/۰۲) تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ می باشد .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86.jpeg

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۲۶۹