پیرو دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۰۰/۰۴/۲۵ با عنایت به برخی ابهامات مطروحه ، موارد ذیل به اطلاع می رسد :

وفق دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ عبارت ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م شده است بر این مبنا عبارت ابلاغ قانونی در قسمت پایانی این بند نیز ناظر به ابلاغ اوراق به شخص مودی است .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-24-at-4.02.00-AM.jpeg

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۲۳۶