دادنامه جدید دیوان عدالت اداری درخصوص تراکنش های بانکی

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری درخصوص تراکنش های بانکی

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری درخصوص تراکنش های بانکی منتشرشد.    دادنامه مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ➖ تعیین مالیات صرفا بر اساس...

ادامه مطلب ...