مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان تیرماه تمدید شد

مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان تیرماه تمدید شد

طبق مصوبه یکصد و هجدهمین ستاد ملی کرونا، مهلت ارسال اظهارنامه مشاغل تا پایان تیرماه تمدید شد. همچنین در مکاتبه رئیس کل سازمان امور مالیاتی به موضوع تمدید تا ۱۴۰۱/۴/۳۱ اشاره شده است. به موجب مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه...

ادامه مطلب ...