شورای حقوقی سازمان اموال تملیکی راه‌اندازی می‌شود

شورای حقوقی سازمان اموال تملیکی راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و دولت، شورای حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل می‌شود.  به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید...

ادامه مطلب ...