سرکوب مالی چیست؟ “fiscal dominance”

سرکوب مالی چیست؟ “fiscal dominance”

سرکوب مالی یا fiscal dominance بیان‌کننده تمامی اقداماتی است که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را به سوی خود هدایت کرده تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند.   مبحث سرکوب مالی توسط دو اقتصاددان به نام‌های مک کینون و...

ادامه مطلب ...