مشاهده سوابق بیمه تأمین اجتماعی با کد USSD

مشاهده سوابق بیمه تأمین اجتماعی با کد USSD

به علت هزینه‌های بالایی که ارسال پیامک دارد، فعلاً احصای سوابق بیمه‌ای را از طریق روش ارسال پیام از طریق کد دستوری (USSD) راه اندازی شده است. مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه احصای...

ادامه مطلب ...