اطلاع رسانی در خصوص شناسه کالا / خدمت

اطلاع رسانی در خصوص شناسه کالا / خدمت

  در مرحله اول می بایست تولید کنندگان / واردکنندگان کالا از طریق سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir و همچنین ارائه دهندگان خدمت از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانی portal.gs1-ir.org نسبت به اخذ...

ادامه مطلب ...