فاصله تورمی دهک ها بیشتر شد

فاصله تورمی دهک ها بیشتر شد

فاصله تورمی دهک‌ها در شهریور ماه به ۷.۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٠ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.  شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - شهریور ماه ١۴٠١ از سوی مرکز آمار ایران منتشر...

ادامه مطلب ...