احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

بدینوسیله احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی ، به شرح زیر برای اجرا ارسال می شود ؛ ماده ۱۲-بند (خ) ماده ۲ قانون { قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز } حذف و یک ماده ۲...

ادامه مطلب ...