واردات طلا ، پلاتین و نقره به صورت خام از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات معاف شد

واردات طلا ، پلاتین و نقره به صورت خام از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات معاف شد

با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی ، واردات طلا ، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از منشا ارز مورد بررسی...

ادامه مطلب ...