مسئولیت کارگر و کارفرما در برابر حوادث کار

مسئولیت کارگر و کارفرما در برابر حوادث کار

بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، حادثه، اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت‌تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌شود. در این قانون، حادثه ناشی از کار،...

ادامه مطلب ...