میزان کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ مبلغ چهارصد هزار ریال تعیین شد.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8008