باعنایت به حذف تبصره ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب اصلاحیه اخیر و اضافه شدن سه تبصره جدید به ماده مذکور ، موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی همانند گذشته به یکی از بحث برانگیز ترین  موضوعات تبدیل شده است.

به گزارش تازه های حسابداری ، در تبصره سه افزوده به این ماده آمده است:

تبصره۳ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

بااین فرض و بموجب نامه زیر، شرایط هزینه پرداختی قابل قبول سازمان امورمالیاتی به شیوه تهاتری و از طریق سیستم بانکی تشریح شده است:

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8001

Print Friendly