کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت بدهی‌های حق‌بیمه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی درخواست تقسیط نمایند و در این صورت براساس ماده ٤٦ قانون تأمین‌اجتماعی، بدهی آنان با توافق شعبه، حداکثر تا ٣٦ قسط قابل تقسیط خواهد بود.

فرایند درخواست تقسیط کارفرمایان بدهکار از تامین اجتماعی

به استناد مفاد ماده ٤٦ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورتی که کارفرما هریک از اقساط خود را در سررسید مقرر پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و از طریق اقدامات اجرائیه طبق ماده ٥٠ قانون و آیین‌نامه مربوطه قابل وصول خواهد شد.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ تامین

کد خبر:8064

Print Friendly