در دنیای امروز،نظام های مالیاتی برای افزایش کارآیی خود و ارایه مطلوبترین شکل خدمات به مودیان مالیاتی که در نهایت منجر به رشد درآمدهای مالیاتی نیز خواهد شد، سیاست الکترونیکی کردن نظام مالیاتی را دنبال می کنند.

یکی از عوامل مهم در ارتقای سلامت اقتصاد هر کشوری، اعتماد آحاد مردم به نظام اقتصادی و پیرو آن ترغیب افراد برای حضور فعال در فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

ارائه فهرست معاملات فصلی، هم موجب نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی خواهد شد و هم رقابتی سالم و مطلوب در فعالیتهای اقتصادی ایجاد می کند که این امر از بروز فعالیتهای سودجویانه جلوگیری می کند و اعتماد و یقین جایگزین بدبینی و سلب اطمینان می گردد. همچنین دستاورد دیگر این امر اجرای بی قید و شرط عدالت درباره همه فعالان اقتصادی می باشد. شفافیتی که ارسال صورتحساب معاملات با خود به همراه دارد جامعه را در وضعیت روانی مناسبی قرار می دهد و بستر مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور فراهم می کند. در همین راستا دست اندرکاران نظام اقتصادی راهکارهایی را برای تسهیل ارسال صورت معاملات فصلی ایجاد کرده اند. از جمله ارسال الکترونیکی فهرست معاملات که شرایط مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته است .

بی گمان یکی از مهمترین مزایای ارسال صورت معاملات فصلی به صورت الکترونیکی، شفاف شدن مبادلات اقتصادی در کشور است. می توان گفت ارسال فهرست معاملات، یکی از تکالیفی است که مودیان مالیاتی با انجام آن گام مهمی در جهت ایجاد انضباط مالی در کشور و شفاف شدن درآمد بنگاه های اقتصادی و در نهایت تعیین میزان مالیات واقعی بر می دارند. بدیهی است در یک فضای شفاف اقتصادی، فعالان این عرصه می توانند بدون واهمه از بی عدالتی ها و نابرابری هایی که ممکن است برخی رقبا و فرصت طلبان در یک فضای ناسالم بوجود آورند، به کسب و کار بپردازند. همچنین ارسال صورت معاملات فصلی باعث می شود تا آمار دقیقی از حجم فعالیت اقتصادی در کشور و همچنین اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت کسب و کار در کشور به ویژه در شرایطی که کشور در شرایط رکود به سر می برد به دست آید؛آماری که دست برنامه ریزان اقتصادی و مدیران اقتصادی کشور را برای اجرای سیاست های کلان اقتصادی باز خواهد گذاشت و فضای رقابتی در اقتصاد کشور را به سمت یک فضای سالم و شفاف سوق خواهد داد.

اجرایی کردن ماده (169) مکرر به کمک فناوری های نوین موجب آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بُعد از مسافت، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به واحدهای مالیاتی شده است و همچنین افزایش ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی را نیز می توان اشاره نمود که البته این امر ناشی از عدم ارتباط اشخاص دیگر در درج مطالب می باشد، در این صورت ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقباً انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات باعث می شود که از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری بعمل آید که این مهم نیز به کاهش مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می انجامد.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8187

 

Print Friendly