پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ و در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست ، الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک برای اجرا از عملکرد سال ۱۴۰۱ ارسال می شود . به منظور پیاده سازی صحیح و یکپارچه منویات قانونگذار در این خصوص ، توجه ادارات کل امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد :

  1. الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با دریافت بازخورد از اجرای الگوی قبلی و یا هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی آن طراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش ، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را مورد تعدیل قرار دهند .
  2. قانونگذار به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی ، به موجب تبصره های ۲ و ۳ ماده صدرالاشاره ، به ترتیب امکان مطالبه مالیات ما به التفاوت ( در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است ) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی فراهم نموده است . از سوی دیگر ، به موجب مقررات جزء (۲-۳) از بند (۳) ماده (۴۲) آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ابلاغ شده است ، اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲و ۳ ماده ۵۴ قانون ، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود .
  3. با عنایت به دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۵۹۳۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و نظر به انحلال امور مالیاتی شهر و استان تهران ؛ مسئولیت تعیین ، اعلام و عملیاتی نمودن جداول ارزش اجاری املاک مشابه مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر حسب محل جغرافیایی هر یک از بلوک های اجاری املاک به ادارات کل امور مالیاتی مربوط تفویض می شود .    شایان ذکر است ؛ در راستای فراهم نمودن بستر لازم برای مالیات ستانی عادلانه ، با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران ، مرزبندی بلوک های ارزش املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از ۱۵۹ بلوک جاری به ۲۲۷ بلوک افزایش یافته است که ضروری است هماهنگی های لازم در این خصوص ، با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به عمل آید . در مواردی که  محدوده بلوک های ارزش اجاری املاک شهر تهران بین ادارات کل امور مالیاتی ، دارای هم پوشانی باشند ،ادارات کل مربوط مکلف اند از طریق هماهنگی با دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ، نسبت به تشکیل جلسات مشترک اقدام و ارزش های اجاری مربوط به بلوک های مذکور را تعیین نمایند.

۴٫ ادارات کل امور مالیاتی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن رعایت الگوی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست این بخشنامه ، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ اقدام به تعیین ارزش های اجاری عملکرد سال ۱۴۰۱ املاک واقع در مناطق جغرافیایی تحت پوشش خود نمایند و نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک تعیین شده را از طریق بار گذاری بر روی ftp استان ، به دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ارسال نمایند .

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد .

برای دریافت بخشنامه روی دانلود کیلیک کنید .

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۲۷