با عنایت به بند ۳ تصویب نامه شماره۰۱/۳۵۰۰۳/م/ث ۵۹۸۲۵ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین مبلغ شش میلیون و پانصد هزار (۶/۵۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ، واحد های اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱ ، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار می باشند ، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند .

مرکز فناوری اطلاعات ، آمار محاسبات می بایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزار های موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزار های مورد نیاز جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نمایند .

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل , معاونین ، روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحد های اجرایی خواهند بود .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-7777.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۳۶۲