چکیده:

مدیران ارشد سازمان با درجه توانایی‌های مختلفی هستند. یکی از دارایی‌های نامشهود ارزشمند شرکت‌ها، قابلیت‌های مدیران بوده که توجه به آن باعث بهبود عملکرد سازمان و افزایش توان رقابت آن در بازار می‌شود. هم‌چنین، از آنجا که مالیات، سود شرکت را کاهش می‌دهد، بسیاری از شرکت‌ها به میزان زیادی فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات را با هدف کاهش درآمد مشمول مالیاتشان را به کار می‌برند. از این‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربی اثرگذاری قابلیت‌‌های مدیران بر فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات ۱۴۵ شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ است. در این راستا، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به طور کلی بین قابلیت مدیران و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به سخنی دیگر، مشاهده شد که مدیران باقابلیت بالا جهت افزایش سود خالص به سمت فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات کمتر سوق پیدا کرده و بیشتر به سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت‌های مولد آتی حرکت می‌کنند.

عنوان مقاله [English]

An investigate the Impact of Managers Ability on the Avoid Paying Taxes on Companies Listed in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Senior managers are with various degrees of ability. It has been an important intangible asset that effect on the performance organization and increase. Also, Corporate Profits has been reduced by tax so, many Companies make choice Activities to Avoid Paying Taxes. Thus, the purpose of Present Study is to investigate the Empirical Relationship between Managers Abilities of and Activities Avoid Paying Taxes of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange. Data Envelopment Analysis has been used to measurement the ability of managers. Analysis and Research Sample Consisted of 145 Companies for the Years 2004 to 2013. The Multiple Linear Regression Analysis and Eviews Software used to the Test Hypothesis. Consequently, the Findings Show there is a Significant Negative Relationship between Ability Managers and Tax Avoidance. In other words, the Empowerment managers rather than other managers try to increase income by make long term investment and Generating Activities future, and they have Less tendency to Paying Taxes on the Activities.

 

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / دانش مالی

نویسندگان:شکرالله خواجوی بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها ؛ علیرضا ممتازیان؛ علی اضغر دهقانی سعدی

فایل :بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها pdf

کد خبر:۸۵۸۹