تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۹ + دستور العملسازمان امور مالیاتی به جهت رونق کسب و کار، هر سال برای برخی از گروه‌های شغلی و یا صاحبان مشاغل تسهیلاتی در نظر می‌گیرد؛ به این صورت که هرگاه درآمد حاصل از فروش (کالا یا خدمات) برای این گروه در یک سال مالیاتی کمتر از سقف معین از سوی این سازمان باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف معافیت برای عملکرد سال ۹۹، سی برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م (مالیات بر درآمد حقوق) خواهد بود. میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال ۹۹ برابر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود؛ از این رو حدنصاب درآمد برای استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، برای عملکرد سال ۹۹ برابر با ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (یک میلیارد و ۸۰ میلیون) خواهد بود.

 

مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

مطابق قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد هر سال، تا ۳۱ خرداد ماه سال بعد خواهد بود.

به این ترتیب آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل و نیز فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، پایان روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

 

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م هستند؟

  • تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم؛ در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹، حداکثر ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م) باشد. این مودیان در صورتی که فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ تکمیل و ارسال نمایند، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

نکته: سازمان امور مالیاتی مشاغل را بر اساس میزان درآمد به سه گروه تقسیم نموده است؛ این گروه‌ها در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک با یکدیگر متفاوت هستند. برای آشنایی با گروه‌بندی مشاغل و تکالیف مربوط به هر گروه، مطلب “گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل “ را ببینید.

  • صاحبان مشاغلی که دارای مجوز فعالیت هستند و بر اساس موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت، در سال ۹۸ از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی برخوردار بوده‌اند؛ در صورتی که در طول سال ۹۹ نیز ضوابط معافیت یا نرخ صفر برای آنها حاکم باشد.

 

چگونه می‌توانیم از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنیم؟

گروه‌های شغلی مشمول استفاده از دستورالعمل ماده ۱۰۰ ق.م.م باید به ترتیب زیر اقدام نمایند:

  • مراجعه به سایت https://www.intamedia.ir/
  • تکمیل و ارسال فرم مربوط به مالیات مقطوع در بخش اظهارنامه عملکرد.

این دسته از مودیان نیاز به تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد برای سال ۹۹ نخواهند داشت؛ به عبارت دیگر، تکمیل فرم مربوطه جهت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها کفایت می‌کند.

 

نکات مهم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

  • صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خود را تا ۱۴۰۰/۳/۳۱ به صورت یک‌جا ندارند؛ مالیات مقطوع تعیین شده، به صورت اقساط مساوی حداکثر تا ۵ ماه قابل پرداخت است. عدم پرداخت به موقع مالیات مقطوع یا اقساط تعیین شده در سررسید آنها، مشمول جرایم ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
  • مشروح کامل ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم
  • آن دسته از صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل که مالیات عملکرد سال قبل آنها به قطعیت نرسیده است؛ در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط، به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۹۸ مشمول این دستورالعمل خواهند بود. اما در صورتی که مالیات این مودیان در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد ۹۹ آنها نخواهد داشت.
  • در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته‌ای که نشان دهد مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۹۹ بیش از مبلغ اعلام شده در فرم سازمان امور مالیاتی است؛ در صورتی که مجموع درآمد مودی کمتر از ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد، مابه‌التفاوت مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه می‌شود.
  • در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته‌ای که نشان دهد مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۹۹ بیش از مبلغ اعلام شده در فرم سازمان امور مالیاتی است؛ در صورتی که مجموع درآمد مودی بیشتر از ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد:

۱- مالیات بر اساس قانون محاسبه و مطالبه می‌شود

۲- مودی مشمول جرایم تعیین شده به ویژه جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

 

 

کسانی که مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م نمی‌شوند چه کسانی هستند؟

مودیانی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نیستند:

۱- مودی مشمول گروه اول باشند.

۲- در زمان ارائه اظهارنامه به عنوان آخرین اقدام قبل از ۱۴۰۰/۳/۳۱، تیک درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را فعال نکرده باشند.

ماده 100 قانون مالیات مستقیم

۳- فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشند.

۴- متقاضی استفاده از معافیت‌های مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م برای عملکرد سال ۹۹ باشند.

۵- صاحبان کسب و کارهایی که در زمره مشاغل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرار می‌گیرند: در صورتی که سال ۹۹ اولین سال فعالیت آنها باشد؛ باید تمامی تکالیف مالیاتی خود از جمله ارائه اظهارنامه عملکرد را در زمان مقرر انجام دهند.

۶- مودیانی که دستگاه کارتخوان متصل به شبکه بانکی خود را ثبت نکرده باشند.

۷- مودیان مشمول بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده‌اند.

۸- مودیانی که طی سال ۱۳۹۹ ضوابط معافیت و یا نرخ صفر مالیاتی را حفظ نکرده‌اند.

۹- آن دسته از مودیان که مالیات عملکرد آنان با معافیت‌های مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م محاسبه شده یا در سال ۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند؛ ابتدا مالیات سال ۹۸ آنها بدون رعایت معافیت محاسبه و سپس مبنای افزایش مورد نظر قرار می‌گیرد.

نکته

صاحبان مشاغل باید بدانند:

“حتی اگر مشمول استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم باشند، اگر تراکنش‌های مشکوک داشته باشند، اسناد و مدارک فعالیت‌های اقتصادی‌شان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در صورت کتمان درآمد، جرایم سنگینی پیش روی آنها خواهد بود”.پیشنهاد میشود جهت آشنایی با این جرایم می‌توانید جرایم غیر قابل بخشش از نظر اداره دارایی را مطالعه کنید.

 

 

جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

کد خبر:۹۸۹۶