تفویض اختیار بخشودگی صد درصدی جرایم اعم از عملکرد، حقوق ، تکلیفی، ارزش افزوده وماده ۱۶۹ توسط  اداره امورمالیاتی آذربایجان غربی ابلاغ شد.

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2018/03/bakhshoodegi-hacc.ir_.png

اخبار حسابداری و حسابرسی
کد خبر:۹۲۴۳