وزیر امور اقتصادی و دارایی از کنار گذاشتن ابلاغ کاغذی در سازمان امور مالیاتی خبر داد.خاندوزی طی توئیتی از حذف ابلاغ کاغذی در سازمان امور مالیاتی خبر داد.
در متن توئیت سید احسان خاندوزی ذکر شده است:
دوری و دوستی
بنا بود تماس رودرروی مودی و ممیز را کاهش دهیم تا بستر فساد کم شود:
ابلاغ کاغذی در مالیات حذف شد. زین پس همه چیز از طریق سامانه و پیامک ابلاغ و اطلاع رسانی می شود.

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۲۶۴