قابلیت مشاهده اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی ، بخش ارسال فهرست معاملات راه اندازی شده است .

از آنجا که زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ از ناحیه ادارات مالیاتی آغاز شده است و بهره برداری واحدهای مالیاتی از اطلاعات موجود در سامانه استخراج اطلاعات مودیان از موارد قرائن مالیاتی جهت تعیین درآمد می باشد ، مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به سامانه یادشده از معاملات ثبت شده به نام خودشان مطلع شوند.

بدیهی است احتمال عدم تعلق برخی اطلاعیه های خرید به نام مودیان وجود داشته که با مراجعه به سامانه ، امکان پیگیری سریع تر و حذف آن برای این دسته از مودیان فراهم خواهد شد .

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / سازمان امور مالیاتی

کد خبر:۸۹۸۶