ماده واحده – یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به شرح زیر الحاق می شود :

ظ- در سال ۱۴۰۲ واردات دارو های ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد ماشبه تولید داخل باشند ، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم ، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، حبوبات (شامل عدس ، نخود ، لوبیا  و ماش ) ، قند ، شکر ، گوشت مرغ ، گوشت قرمز ، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی ارائه شده بود ، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسید .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/07/%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-6-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1402.jpg

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۹۱