بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۶ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ موضوع پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

 

جهت دریافت بخشنامه اینجا کلیک نمایید.

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۷۰۸